Được trang bị technology nanoe™ X có chức năng ức chế các chất độc hại trong không khí và các chất độc hại bám dính, đảm bảo môi trường bầu không khí trong 24 giờ. Tận hưởng kỹ năng làm mát thoải mái và dễ chịu với technology AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm biến độ ẩm. Máu kiệ


*
Thêm vào list yêu thích
Xóa khỏi list yêu thích
*Giá bên trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:1.551E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-XU9XKH-8CS-CU-XU9XKH-8false
*

*

*

*

Được trang bị công nghệ nanoe™ X có chức năng ức chế các chất ô nhiễm trong không khí và các chất ô nhiễm bám dính, bảo đảm an toàn môi trường không gian trong 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát thoải mái với technology AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm biến độ ẩm. Ngày tiết kiệ


*Giá bên trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.942E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-XU12XKH-8CS-CU-XU12XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe™ X có chức năng ức chế các chất độc hại trong không khí và những chất ô nhiễm bám dính, đảm bảo môi trường bầu không khí trong 24 giờ. Tận hưởng tài năng làm mát dễ chịu và thoải mái với technology AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm ứng độ ẩm. Máu kiệ


*Giá bên trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:2.954E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-XU18XKH-8CS-CU-XU18XKH-8false

Được trang bị technology nanoe™ X có tác dụng ức chế những chất độc hại trong không gian và các chất ô nhiễm bám dính, bảo đảm môi trường không khí trong 24 giờ. Tận hưởng tài năng làm mát thoải mái với công nghệ AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm biến độ ẩm. Máu kiệ


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:4.104E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-XU24XKH-8CS-CU-XU24XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe™ X có tác dụng ức chế những chất độc hại lơ lửng trong không khí và các chất ô nhiễm bám dính, bảo đảm an toàn sức khỏe suốt 24 giờ. Tận thưởng luồng gió non lạnh thoải mái với công nghệ AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm biến độ độ ẩm mới. Máu kiệm


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.436E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-U9XKH-8CS-CU-U9XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe™ X có chức năng ức chế những chất ô nhiễm và độc hại lơ lửng trong không khí và những chất độc hại bám dính, bảo đảm an toàn sức khỏe mạnh suốt 24 giờ. Tận thưởng luồng gió mát lạnh thoải mái với công nghệ AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm ứng độ độ ẩm mới. Ngày tiết kiệm


*Giá bên trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:1.747E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-U12XKH-8CS-CU-U12XKH-8false

Được trang bị technology nanoe™ X có công dụng ức chế các chất ô nhiễm và độc hại lơ lửng trong không khí và các chất ô nhiễm bám dính, đảm bảo sức khỏe khoắn suốt 24 giờ. Tận hưởng luồng gió đuối lạnh thoải mái với technology AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm ứng độ ẩm mới. Huyết kiệm


*Giá bên trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:2.632E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-U18XKH-8CS-CU-U18XKH-8false

Được trang bị technology nanoe™ X có công dụng ức chế các chất ô nhiễm lơ lửng trong không gian và những chất ô nhiễm bám dính, bảo đảm sức khỏe mạnh suốt 24 giờ. Tận thưởng luồng gió mát lạnh thoải mái với công nghệ AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm ứng độ độ ẩm mới. Ngày tiết kiệm


*Giá bên trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:3.564E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-U24XKH-8CS-CU-U24XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe-G góp lọc ko khí thường xuyên 24 giờ. Tận hưởng kĩ năng làm mát tức thì lúc khởi cồn ở chế độ MẠNH MẼ và lưu lượng gió nhiều năm nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm ngân sách điện năng với cơ chế ECO, công nghệ Inverter và môi hóa học lạnh R32.

Bạn đang xem: Điều hoà panasonic inverter


*Giá bên trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.379E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-WPU9XKH-8CS-CU-WPU9XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe-G góp lọc ko khí liên tục 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm non tức thì lúc khởi cồn ở chính sách MẠNH MẼ với lưu lượng gió lâu năm nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm điện năng với chính sách ECO, công nghệ Inverter cùng môi hóa học lạnh R32.


*Giá bên trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:1.666E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-WPU12XKH-8CS-CU-WPU12XKH-8false

Được trang bị technology nanoe-G góp lọc ko khí tiếp tục 24 giờ. Tận hưởng kỹ năng làm mát tức thì lúc khởi cồn ở chế độ MẠNH MẼ cùng lưu lượng gió lâu năm nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm điện năng với chế độ ECO, công nghệ Inverter và môi chất lạnh R32.


*Giá bên trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:2.471E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-WPU18XKH-8CS-CU-WPU18XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe-G góp lọc không khí thường xuyên 24 giờ. Tận hưởng kỹ năng làm non tức thì khi khởi rượu cồn ở chính sách MẠNH MẼ cùng lưu lượng gió cấp tốc hơn với xa hơn nhờ vào AEROWINGS. Tiết kiệm ngân sách điện năng với chế độ ECO, technology Inverter cùng môi chất l


*Giá bên trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:3.345E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-WPU24XKH-8CS-CU-WPU24XKH-8false

Được trang bị technology nanoe-G góp lọc ko khí thường xuyên 24 giờ. Tận hưởng kĩ năng làm mát tức thì lúc khởi đụng ở chính sách MẠNH MẼ và lưu lượng gió lâu năm nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm chi phí điện năng với chế độ ECO, technology Inverter cùng môi chất lạnh R32.


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.31E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-PU9XKH-8MCS-CU-PU9XKH-8Mfalse

Được trang bị công nghệ nanoe-G giúp lọc không khí tiếp tục 24 giờ. Tận hưởng kĩ năng làm non tức thì khi khởi hễ ở chế độ MẠNH MẼ và lưu lượng gió dài nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm ngân sách và chi phí điện năng với cơ chế ECO, công nghệ Inverter với môi hóa học lạnh R32.


*Giá trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:1.597E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-PU12XKH-8MCS-CU-PU12XKH-8Mfalse

Được trang bị công nghệ nanoe-G góp lọc ko khí thường xuyên 24 giờ. Tận hưởng tài năng làm non tức thì lúc khởi động ở chính sách MẠNH MẼ và lưu lượng gió lâu năm nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm điện năng với chế độ ECO, technology Inverter và môi chất lạnh R32.


*Giá trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:2.368E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-PU18XKH-8MCS-CU-PU18XKH-8Mfalse

Được trang bị công nghệ nanoe-G góp lọc không khí thường xuyên 24 giờ. Tận hưởng tài năng làm mát tức thì khi khởi động ở chính sách MẠNH MẼ và lưu lượng gió cấp tốc hơn và xa hơn dựa vào AEROWINGS. Tiết kiệm chi phí điện năng với chính sách ECO, technology Inverter với môi chất lạnh R32.


*Giá trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:3.196E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-PU24XKH-8MCS-CU-PU24XKH-8Mfalse

Được trang bị technology nanoe-G giúp lọc ko khí thường xuyên 24 giờ. Tận hưởng kĩ năng làm đuối tức thì khi khởi đụng ở cơ chế MẠNH MẼ và lưu lượng gió cấp tốc hơn cùng xa hơn dựa vào AEROWINGS. Tận thưởng công suất làm cho mát cao một trong những căn chống lớn.


*Giá bên trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.954E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-N18XKH-8CS-CU-N18XKH-8false

Được trang bị technology nanoe-G góp lọc ko khí tiếp tục 24 giờ. Tận hưởng năng lực làm mát tức thì lúc khởi rượu cồn ở chính sách MẠNH MẼ với lưu lượng gió cấp tốc hơn và xa hơn nhờ vào AEROWINGS. Tận hưởng công suất làm cho mát cao giữa những căn chống lớn.


*Giá bên trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.736E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-N24XKH-8CS-CU-N24XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe-G góp lọc ko khí liên tiếp 24 giờ. Tận hưởng năng lực làm mát tức thì khi khởi rượu cồn ở chế độ MẠNH MẼ và lưu lượng gió nhanh hơn cùng xa hơn nhờ vào AEROWINGS. Tận thưởng công suất làm cho mát cao trong những căn chống lớn.


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.069E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-N18XKH-8MCS-CU-N18XKH-8Mfalse

Được trang bị technology nanoe-G góp lọc không khí tiếp tục 24 giờ. Tận hưởng tài năng làm mát tức thì lúc khởi động ở chính sách MẠNH MẼ cùng lưu lượng gió cấp tốc hơn cùng xa hơn dựa vào AEROWINGS. Tận hưởng công suất làm cho mát cao trong số những căn phòng lớn.


*Giá trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:2.828E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-N24XKH-8MCS-CU-N24XKH-8Mfalse

Dòng cân bằng Panasonic Standard Inverter này hỗ trợ hệ thống lọc tiên tiến nhất có chức năng giảm thiểu những loại mùi không giống nhau, ức chế những chất ô nhiễm và độc hại trong không khí và bám dính cũng tương tự loại bỏ những hạt bụi nhỏ dại như PM2.5.

Xem thêm: Ý nghĩa tên thùy trang - tên con nguyễn thùy trang có ý nghĩa là gì


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.275E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-XPU9XKH-8CS-XPU9XKH-8false

Dòng cân bằng Panasonic Standard Inverter này cung ứng hệ thống lọc tiên tiến nhất có chức năng giảm thiểu những loại mùi không giống nhau, ức chế các chất độc hại trong không gian và bám dính tương tự như loại bỏ những hạt bụi nhỏ tuổi như PM2.5.


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.551E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-XPU12XKH-8CS-XPU12XKH-8false

Dòng cân bằng Panasonic Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến và phát triển nhất có khả năng giảm thiểu những loại mùi khác nhau, ức chế những chất ô nhiễm trong bầu không khí và bám dính cũng như loại bỏ những hạt bụi nhỏ như PM2.5.


*Giá trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:2.345E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-XPU18XKH-8CS-XPU18XKH-8false

Được trang bị technology nanoe™ X có công dụng ức chế những chất ô nhiễm và độc hại trong không gian và các chất ô nhiễm và độc hại bám dính, đảm bảo an toàn môi trường bầu không khí trong 24 giờ. Tận hưởng kỹ năng làm đuối tức thì lúc khởi đụng ở cơ chế MẠNH MẼ với AEROWINGS. Tiết kiệm điện nă


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.345E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-XPU18XKH-8BCS-CU-XPU18XKH-8Bfalse

Được trang bị công nghệ nanoe™ X có công dụng ức chế những chất ô nhiễm và độc hại trong không gian và những chất độc hại bám dính, bảo đảm môi trường không gian trong 24 giờ. Tận hưởng tài năng làm non tức thì lúc khởi đụng ở cơ chế MẠNH MẼ cùng AEROWINGS. Tiết kiệm điện nă


*Giá bên trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:3.161E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-XPU24XKH-8CS-CU-XPU24XKH-8false

Dòng ổn định Panasonic Standard Inverter này cung ứng hệ thống lọc tiên tiến nhất có chức năng giảm thiểu những loại mùi không giống nhau, ức chế các chất ô nhiễm trong không gian và dính dính tương tự như loại bỏ các hạt bụi bé dại như PM2.5.


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.132E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CU-CS-XPU9WKH-8CU-CS-XPU9WKH-8false

Dòng ổn định Panasonic Standard Inverter này cung ứng hệ thống lọc tiên tiến và phát triển nhất có công dụng giảm thiểu các loại mùi khác nhau, ức chế những chất ô nhiễm trong không gian và bám dính cũng giống như loại bỏ các hạt bụi nhỏ dại như PM2.5.


*Giá trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:1.377E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CU-CS-XPU12WKH-8CU-CS-XPU12WKH-8false

Dòng cân bằng Panasonic Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến và phát triển nhất có công dụng giảm thiểu những loại mùi không giống nhau, ức chế các chất độc hại trong bầu không khí và dính dính cũng tương tự loại bỏ những hạt bụi nhỏ dại như PM2.5.


*Giá bên trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.071E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CU-CS-XPU18WKH-8CU-CS-XPU18WKH-8false

Điều hòa Panasonic Standard Non-Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến và phát triển giúp đào thải các hạt bụi bé dại như PM2.5.


*Giá bên trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:1.011E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CU-CS-N9WKH-8CU-CS-N9WKH-8false

Điều hòa Panasonic Standard Non-Inverter này cung ứng hệ thống lọc tiên tiến và phát triển giúp vứt bỏ các phân tử bụi bé dại như PM2.5.


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.275E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CU-CS-N12WKH-8CU-CS-N12WKH-8false
Sản phẩm gia dụng
Tất cả Tủ lạnh
Máy giặt với máy sấy
Máy hút bụi
Bàn ủi
Máy bơm
Máy nước nóng
Cold Chain
Nắp bể cầu
Sản phẩm bên bếp
Lò vi sóng/Lò hấp nướng
Máy xay, sản phẩm công nghệ ép
Máy chế tao thực phẩm
Bình thủy điện
Bình đun nước điện
Máy làm cho bánh mì
Nồi cơm trắng điện
Bếp điện từ
Sản phẩm bà bầu và bé
Thiết bị vui chơi gia đình
TV Android
Hệ thống âm thanh
Tai nghe
Dòng sản phẩm máy cân bằng và các phương án không khí
Dòng sản phẩm Điều hòa - đồ vật lạnh Panasonic 1 chiều
Dòng sản phẩm điều hoà nhì chiều
Dòng sản phẩm điều hòa tủ đứng
Tất cả sản phẩm công nghệ lọc không khí
Thiết bị điệnÂm è cổ cassette bốn phương thổi Âm è cổ casstte cỡ nhỏ Áp TrầnÂm è cổ Nối Ống Gió
Sản phẩm thẩm mỹ & cung cấp sức khỏe
Chăm sóc tóc
Chăm sóc domain authority mặt với cơ thể
Cạo râu và Tông đơ
Thiết bị hỗ trợ sức khỏe
Chăm sóc răng miệng
Hygiene Care
Phụ kiện
Điện thoại bàn
Pin với các sản phẩm khác
Pin pin sạc và bộ sạc
Pin Alkaline và Evolta
Pin Than
Pin Nút
Các thành phầm khác
Air Solutions

Máyđiều hòa
Panasonic
uy tín máy điều hòa chất lượng cao cấp, bán rất tốt hiện nay. Với rất nhiều ưu điểm: làm lạnh nhanh, thiết kế quý phái đẳng cấp, tiên phong về công nghệ cảm ứng Nanoe-G và inverter giúp tiết kiệm ngân sách điện năng lên tới 65%.

Điều hòa treo tường PanasonicChính hãng sản xuất nhập khẩu Malaysia.

Máy điều hòa treo tường Panasonic được Bảo hành 12 thángcho tổng thể máy, và Bảo hành máy nén7 năm.

*
MODEL MỚI NĂM 2023MÁY ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG PANASONIC

+ Điều hòa Panasonic 1 chiều thông dụng - giá rẻ: N9WKH-8, N12WKH-8, N18ZKH-8, N24ZKH-8

+ Điều hòa Panasonic 1 chiềuinverter cao cấp: Nanoe
X: U9XKH-8, U12XKH-8, U18ZKH-8, U24ZKH-8

+ Điều hòa Panasonic 2d inverter sang trọng: Nanoe-G YZ9WKH-8, YZ12WKH-8, YZ18XKH-8

Công ty Bảo Minh - Đại lý bày bán máy ổn định Panasonicchính hãng, điểm đến lựa chọn mua hàng uy tín tốt nhất.


----- sắp xếp theo ----- giá rẻ đến cao giá chỉ cao cho thấp
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU N9WKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU N9WKH-8Thiết kế sang trọng trọng, màu trắng tinh tếLàm lạnh nhanh, đuối lạnh dễ dàng chịu
Công nghệ Nanoe-G khử mùi, diệt khuẩn
Xuất xứ: bao gồm hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU N12WKH-8 Điều hòa Panasonic một chiều 12000BTU N12WKH-8Thiết kế lịch sự trọng, white color tinh tếLàm rét nhanh, đuối lạnh dễ chịu
Công nghệ Nanoe-G khử mùi, diệt khuẩn
Xuất xứ: bao gồm hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 18000 BTU một chiều N18XKH-8 Điều hòa Panasonic một chiều 18000BTU N18XKH-8 Thiết kế lịch sự trọng, màu trắng tinh tếLàm lạnh cấp tốc Powerful, non lạnh dễ chịu
Công nghệ Nanoe-G khử mùi, khử khuẩn
Xuất xứ: chủ yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều N24XKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000BTU N24XKH-8 Thiết kế thanh lịch trọng, white color tinh tếLàm lạnh cấp tốc Powerful, đuối lạnh dễ chịu
Công nghệ Nanoe-G khử mùi, khử khuẩn
Xuất xứ: thiết yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter XPU9XKH-8 Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter XPU9XKH-8 gas R32 <2021>Thiết kế lịch sự trọng, color tinh tếCông nghệ Inverter tiết kiệm ngân sách điện, vận hành êm ái
Làm rét nhanh, bền vững với thời gian
Xuất xứ: bao gồm hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 12000 BTU một chiều inverter XPU12XKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU inverter XPU12XKH-8 gas R32 <2021>Thiết kế sang trọng trọng, color tinh tếCông nghệ Inverter tiết kiệm ngân sách điện, vận hành êm ái
Làm giá buốt nhanh, bền vững với thời gian
Xuất xứ: chính hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic inverter 18000 BTU 1 chiều XPU18XKH-8B Điều hòa Panasonic XPU18XKH-8B 18000 BTU 1 chiều inverter gas R32 <2022>Thiết kế sang trọng, màu sắc tinh tếCông nghệ Nanoe-X diệt khuẩn, khử mùi
ECO+A.I tiết kiệm ngân sách điện hơn, đưa về sự thoải mái
Xuất xứ: chính hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 24000 BTU một chiều inverter XPU24XKH-8 Điều hòa Panasonic một chiều 24000BTU inverter XPU24XKH-8 gas R32 <2021>Thiết kế sang trọng trọng, màu sắc tinh tếCông nghệ Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
Làm rét nhanh, bền vững với thời gian
Xuất xứ: thiết yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter U9XKH-8 Điều hòa Panasonic U9XKH-8 inverter 9000 BTU 1 chiều i-Auto
X có tác dụng lạnh nhanh, non lạnh dễ dàng chịu
Công nghệ ECO+A.I tiết kiệm chi phí điện hơn
Nanoe-X khử khuẩn, khử mùi
Xuất xứ: chủ yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 12000BTU một chiều inverter U12XKH-8 Điều hòa Panasonic U12XKH-8 inverter 12000 BTU một chiều i-Auto
X có tác dụng lạnh nhanh, mát lạnh dễ chịu
Công nghệ ECO+A.I tiết kiệm điện hơn
Nanoe-X khử khuẩn, khử mùi
Xuất xứ: chủ yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 18000BTU một chiều inverter U18XKH-8 Điều hòa Panasonic U18XKH-8 inverter 18000 BTU một chiều i-Auto
X làm cho lạnh nhanh, mát lạnh dễ dàng chịu
Công nghệ ECO+A.I tiết kiệm chi phí điện hơn
Nanoe-X khử khuẩn, khử mùi
Xuất xứ: bao gồm hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 24000BTU một chiều inverter U24XKH-8 Điều hòa Panasonic U24XKH-8 inverter 24000 BTU một chiều i-Auto
X có tác dụng lạnh nhanh, đuối lạnh dễ dàng chịu
Công nghệ ECO+A.I tiết kiệm ngân sách điện hơn
Nanoe-X khử khuẩn, khử mùi
Xuất xứ: chủ yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 2d 9000BTU inverter YZ9WKH-8 Điều hòa Panasonic 2d 9000BTU inverter YZ9WKH-8Tiết kiệm năng lượng điện năng, quản lý và vận hành êm ái
Công nghệ Nanoe-G khử mùi, khử khuẩn
Dàn nóng xanh fin tuổi thọ cao, chống nạp năng lượng mòn
Xuất xứ: chủ yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 2d 12000BTU inverter YZ12WKH-8 Điều hòa Panasonic 2d 12000BTU inverter YZ12WKH-8Tiết kiệm năng lượng điện năng, vận hành êm ái
Công nghệ Nanoe-G khử mùi, diệt khuẩn
Dàn nóng blue fin tuổi thọ cao, chống ăn mòn
Xuất xứ: thiết yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic inverter 18000BTU 2 chiều YZ18XKH-8 Điều hòa Panasonic YZ18XKH-8 2 chiều 18000BTU inverter Cánh đảo gió rộng lớn AEROWINGS làm lạnh/sưởi ấm dễ chịu
Công nghệ Nanoe-G khử mùi, diệt khuẩn
Công nghệ ECO + A.I tiết kiệm ngân sách và chi phí điện và thoải mái hơn
Xuất xứ: chính hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 2d 18.000BTU inverter YZ18UKH-8 Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ18UKH-82 chiều - 18000BTU (2HP) - Gas R32Inverter tiết kiệm chi phí điện 30% giá rẻ
Làm lạnh/sưởi ấm hiệu hiệu quả
Xuất xứ: bao gồm hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 2d inverter XZ9XKH-8 Điều hòa Panasonic XZ9XKH-8 inverter 9000 BTU 2 chiều AEROWINGS có tác dụng lạnh nhanh, non lạnh dễ dàng chịu
Công nghệ ECO+A.I tiết kiệm chi phí điện hơn, thăng bằng độ ẩm
Tích hợp wifi tinh chỉnh và điều khiển điều hòa bằng smartphone
Xuất xứ: chủ yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter XZ12XKH-8 Điều hòa Panasonic XZ12XKH-8 inverter 12000 BTU 2 chiều AEROWINGS có tác dụng lạnh nhanh, đuối lạnh dễ chịu
Công nghệ ECO+A.I tiết kiệm ngân sách điện hơn, cân đối độ ẩm
Tích đúng theo wifi điều khiển điều hòa bởi smartphone
Xuất xứ: chính hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 18000 BTU 2 chiều inverter XZ18XKH-8 Điều hòa Panasonic XZ18XKH-8 inverter 18000 BTU 2d AEROWINGS làm cho lạnh nhanh, non lạnh dễ dàng chịu
Công nghệ ECO+A.I tiết kiệm chi phí điện hơn, cân đối độ ẩm
Tích vừa lòng wifi tinh chỉnh điều hòa bằng smartphone
Xuất xứ: chủ yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 24000 BTU 2 chiều inverter XZ24XKH-8 Điều hòa Panasonic XZ24XKH-8 inverter 24000 BTU 2 chiều AEROWINGS có tác dụng lạnh nhanh, mát lạnh dễ dàng chịu
Công nghệ ECO+A.I tiết kiệm ngân sách điện hơn, thăng bằng độ ẩm
Tích hòa hợp wifi tinh chỉnh điều hòa bởi smartphone
Xuất xứ: chính hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU9XKH-8 Điều hòa Panasonic một chiều 9000BTU CU/CS-XU9XKH-8 inverter cao cấp
Cánh hòn đảo gió AEROWINGS làm mát dễ chịu
Công nghệ lọc khí Nanoe-G + X ức chế virus Corona
Tích hợp kết nối wifi tinh chỉnh từ xa bằng điện thoại
Xuất xứ: bao gồm hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU12XKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU CU/CS-XU12XKH-8 inverter cao cấp
Cánh đảo gió AEROWINGS có tác dụng mát dễ dàng chịu
Công nghệ thanh lọc khí Nanoe-G + X khắc chế virus Corona
Tích hợp kết nối wifi điều khiển và tinh chỉnh từ xa bởi điện thoại
Xuất xứ: chính hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 18000BTU một chiều inverter thời thượng XU18XKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU CU/CS-XU18XKH-8 inverter cao cấp
Cánh hòn đảo gió AEROWINGS có tác dụng mát dễ dàng chịu
Công nghệ lọc khí Nanoe-G + X ức chế virus Corona
Tích hợp liên kết wifi điều khiển và tinh chỉnh từ xa bằng điện thoại
Xuất xứ: chủ yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 24000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU24XKH-8 Điều hòa Panasonic một chiều 24000BTU CU/CS-XU24XKH-8 inverter cao cấp
Cánh đảo gió AEROWINGS làm cho mát dễ dàng chịu
Công nghệ thanh lọc khí Nanoe-G + X ức chế virus Corona
Tích hợp kết nối wifi điều khiển từ xa bằng điện thoại
Xuất xứ: chính hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter XPU18XKH-8 Điều hòa Panasonic một chiều 18000BTU inverter XPU18XKH-8 gas R32 <2021>Thiết kế sang trọng trọng, màu sắc tinh tếCông nghệ Inverter tiết kiệm ngân sách điện, quản lý và vận hành êm ái
Làm rét nhanh, chắc chắn với thời gian
Xuất xứ: chủ yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU wifi WPU12WKH-8M Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU wifi WPU12WKH-8MLàm lạnh cấp tốc thoải mái, dễ chịu
Nanoe-G giúp không gian sống trong lành & sạch sẽ
Tích hợp công nghệ Inverter tiết kiệm điện, quản lý và vận hành êm ái
Xuất xứ: bao gồm hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 9.000BTU 1 chiều inverter U9ZKH-8 Điều hòa Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 1 chiều - 9.000BTU (1HP) - Gas R32Công nghệ Inverter kết hợp với ECO A.I giúp tiết kiệm chi phí vượt trội
AEROWINGS luồng gió thổi xa với tập trung
Xuất xứ: chính hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 12.000BTU 1 chiều inverter U12ZKH-8 Điều hòa Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 1 chiều - 12.000BTU (1.5HP) - Gas R32Công nghệ Inverter kết hợp với ECO A.I giúp tiết kiệm chi phí vượt trội
Làm mát dễ chịu và thoải mái AEROWINGS, Nanoe-G tiêu diệt vi khuẩn hiệu quả
Xuất xứ: bao gồm hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter XPU18WKH-8B Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU XPU18WKH-8B Nanoe
X inverter Đỉnh cao của thi công sang trọng, đẳng cấp
Inverter tiết kiệm ngân sách và chi phí điện, quản lý và vận hành êm ái
Panasonic Nanoe
X khử khuẩn tác dụng tới 99,9%Xuất xứ: chủ yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic Nanoe
X 24000BTU 1 chiều inverter XPU24WKH-8 Điều hòa Panasonic XPU24WKH-8 Nanoe
X 24000BTU 1 chiều inverter Đỉnh cao của xây dựng sang trọng, đẳng cấp
Làm rét mướt nhanh, quản lý êm ái
Công nghệ Nanoe
X diệt khuẩn tác dụng tới 99,9%Xuất xứ: chủ yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic một chiều 18000BTU N18ZKH-8 Điều hòa Panasonic N18ZKH-8 1 chiều - 18.000BTU (2HP) - Gas R32Kiểu dáng vẻ sang trọng, hiện nay đại
Làm rét nhanh, Nanoe-G đánh tan mùi diệt khuẩn
Xuất xứ: chính hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 24.000BTU một chiều N24ZKH-8 Điều hòa Panasonic N24ZKH-81 chiều - 24.000BTU (2.5HP) - Gas R32Kiểu dáng sang trọng, hiện tại đại
Làm rét mướt nhanh, Nanoe-G làm bay mùi diệt khuẩn
Xuất xứ: chính hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9.000BTU XZ9ZKH-8 Điều hòa Panasonic CU/CS-XZ9ZKH-8 2 chiều - 9.000BTU - Gas R32Inverter tiết kiệm chi phí điện 65%, cảm biến Econavi
Làm lạnh nhanh P-Tech, Nanoe-G làm giảm bớt mùi hiệu quả
Xuất xứ: bao gồm hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 2d inverter 12.000BTU XZ12ZKH-8 Điều hòa Panasonic CU/CS-XZ12ZKH-8 2 chiều - 12.000BTU - Gas R32Inverter tiết kiệm điện 65%, cảm biến Econavi
Làm lạnh cấp tốc P-Tech, Nanoe-G đánh tan mùi hiệu quả
Xuất xứ: chính hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18.000BTU XZ18ZKH-8 Điều hòa Panasonic CU/CS-XZ18ZKH-8 2 chiều - 18.000BTU - Gas R32Inverter tiết kiệm điện 65%, cảm biến Econavi
Làm lạnh cấp tốc P-Tech, Nanoe-G đánh tan mùi hiệu quả
Xuất xứ: chính hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 24.000BTU XZ24ZKH-8 Điều hòa Panasonic CU/CS-XZ24ZKH-8 (Model 2019)2 chiều - 24.000BTU - Gas R32Inverter tiết kiệm điện 65%, cảm ứng Econavi
Làm lạnh nhanh P-Tech, Nanoe-G làm bay mùi hiệu quả
Xuất xứ: chủ yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 18.000BTU một chiều inverter U18ZKH-8 Điều hòa Panasonic CU/CS-U18ZKH-8 1 chiều - 18.000BTU (2.0HP) - Gas R32Inverter tiết kiệm chi phí điện 65%, Nanoe-G diệt khuẩn
Làm mát dễ chịu và thoải mái AEROWINGS, cảm ứng Econavi
Xuất xứ: thiết yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 24.000BTU một chiều inverter U24ZKH-8 Điều hòa Panasonic CU/CS-U24ZKH-8 1 chiều - 24.000BTU (2.5HP) - Gas R32Inverter tiết kiệm ngân sách và chi phí điện 65%, Nanoe-G khử khuẩn
Làm mát dễ chịu AEROWINGS, cảm biến Econavi
Xuất xứ: thiết yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic một chiều 9000BTU inverter PU9WKH-8M Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU inverter PU9WKH-8MTiết kiệm năng lượng điện năng, vận hành êm ái
Công nghệ Nanoe-G khử mùi, khử khuẩn
Dàn nóng blue fin tuổi lâu cao, chống nạp năng lượng mòn
Xuất xứ: chủ yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU inverter PU12WKH-8M Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU inverter PU12WKH-8MTiết kiệm điện năng, vận hành êm ái
Công nghệ Nanoe-G khử mùi, diệt khuẩn
Dàn nóng blue fin tuổi lâu cao, chống ăn uống mòn
Xuất xứ: thiết yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic inverter một chiều 9000BTU XU9ZKH-8 Điều hòa Panasonic CU/CS-XU9ZKH-81 chiều - 9000BTU (1HP) - Gas R32Inverter cao cấp tiết kiệm năng lượng điện 65%Công nghệ Econavi và Nanoe
GXuất xứ: bao gồm hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12.000BTU XU12ZKH-8 Điều hòa Panasonic CU/CS-XU12ZKH-81 chiều - 12.000BTU (1.5HP) - Gas R32Inverter thời thượng tiết kiệm năng lượng điện 65%Công nghệ Econavi & Nanoe
GXuất xứ: thiết yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic inverter một chiều 18.000BTU XU18ZKH-8 Điều hòa Panasonic CU/CS-XU18ZKH-81 chiều - 18.000BTU (2HP) - Gas R32Inverter thời thượng tiết kiệm điện 65%Công nghệ Econavi và Nanoe
GXuất xứ: bao gồm hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24.000BTU XU24ZKH-8 Điều hòa Panasonic CU/CS-XU24ZKH-81 chiều - 24.000BTU (2.5HP) - Gas R32Inverter thời thượng tiết kiệm điện 65%Công nghệ Econavi và Nanoe
GXuất xứ: thiết yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic một chiều 9.000BTU gas R32 N9SKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000BTUĐiều hòa thông dụng giá chỉ Rẻ
Kiểu dáng vẻ đẹp thanh lịch trọng
Diện tích lắp ráp Xuất xứ: thiết yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000BTU gas R32 N12SKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000BTUĐiều hòa thông dụng giá chỉ Rẻ
Làm giá buốt nhanh, hút độ ẩm hiệu quả
Diện tích lắp ráp Xuất xứ: chủ yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic một chiều 18.000BTU N18TKH-8 Điều hòa treo tường Panasonic thông dụng1 chiều - 18.000BTU - Gas R32Làm lạnh lẽo nhanh, khử mùi hiệu quả
Kiểu dáng vẻ đẹp, lắp ráp đơn giản
Xuất xứ: chính hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic một chiều 24.000BTU N24TKH-8 Điều hòa Panasonic thông dụng giá rẻ1 chiều - 24.000BTU - Gas R32Làm giá nhanh, màng lọc kháng khuẩn
Kiểu dáng đẹp, từ khởi đụng lại ngẫu nhiên
Xuất xứ: chủ yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic một chiều 18.000BTU inverter PU18UKH-8 Điều hòa Panasonic CU/CS-PU18UKH-81 chiều - 18000BTU (2HP) - Gas R32Inverter tiết kiệm ngân sách điện, technology Nanoe
GThích hợp mọi không khí lắp đặt
Xuất xứ: chính hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 2 chiều 12.000BTU inverter YZ12UKH-8 Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ12UKH-82 chiều - 12000BTU (1.5HP) - Gas R32Inverter tiết kiệm ngân sách và chi phí điện 30% giá chỉ rẻ
Làm lạnh/sưởi ấm hiệu hiệu quả
Xuất xứ: thiết yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic Nanoe
X 9000BTU 1 chiều inverter XPU9WKH-8 Điều hòa Panasonic XPU9WKH-8 Nanoe
X 9000BTU 1 chiều inverter Đỉnh cao của kiến tạo sang trọng, đẳng cấp
Làm giá nhanh, quản lý êm ái
Công nghệ Nanoe
X khử khuẩn công dụng tới 99,9%Xuất xứ: thiết yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic Nanoe
X 12000BTU 1 chiều inverter XPU12WKH-8 Điều hòa Panasonic XPU12WKH-8 Nanoe
X 12000BTU 1 chiều inverter Đỉnh cao của kiến tạo sang trọng, đẳng cấp
Làm rét nhanh, quản lý và vận hành êm ái
Công nghệ Nanoe
X diệt khuẩn kết quả tới 99,9%Xuất xứ: thiết yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU wifi WPU9WKH-8M Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU wifi WPU9WKH-8MLàm lạnh nhanh thoải mái, dễ chịu
Nanoe-G giúp không gian sống trong lành và sạch sẽ
Tích hợp công nghệ Inverter tiết kiệm điện, quản lý êm ái
Xuất xứ: chính hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU wifi WPU18WKH-8M Điều hòa Panasonic một chiều 18000BTU wifi WPU18WKH-8MLàm lạnh cấp tốc thoải mái, dễ chịu
Nanoe-G giúp không gian sống trong lành và sạch sẽ
Tích hợp technology Inverter tiết kiệm ngân sách và chi phí điện, vận hành êm ái
Xuất xứ: chủ yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000BTU wifi WPU24WKH-8M Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000BTU wifi WPU24WKH-8MLàm lạnh nhanh thoải mái, dễ chịu
Nanoe-G giúp không gian sống trong lành và sạch sẽ
Tích hợp technology Inverter tiết kiệm chi phí điện, vận hành êm ái
Xuất xứ: thiết yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 9000BTU N9WKH-8M Điều hòa Panasonic CU/CS-N9WKH-8M 9000 BTU một chiều (model 2020)Thiết kế lịch sự trọng, màu trắng tinh tếLàm giá nhanh, đuối lạnh dễ dàng chịu
Công nghệ Nanoe-G khử mùi, khử khuẩn
Xuất xứ: chính hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 12000BTU N12WKH-8M Điều hòa Panasonic CU/CS-N12WKH-8M 12000 BTU một chiều (model 2020)Thiết kế sang trọng, màu trắng tinh tếLàm lạnh lẽo nhanh, mát lạnh dễ chịu
Công nghệ Nanoe-G khử mùi, khử khuẩn
Xuất xứ: chủ yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic Nanoe
X 18000BTU một chiều inverter XPU18WKH-8 Điều hòa Panasonic XPU18WKH-8 Nanoe
X 18000BTU một chiều inverter Đỉnh cao của xây cất sang trọng, đẳng cấp
Làm giá buốt nhanh, quản lý và vận hành êm ái
Công nghệ Nanoe
X khử khuẩn kết quả tới 99,9%Xuất xứ: thiết yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic một chiều 28.000Btu KC28QKH-8 Điều hòa Panasonic 28.000BTU 1 chiều
Điều hòa thông dụng giá chỉ Rẻ
Làm lạnh nhanh, hút ẩm hiệu quả
Diện tích lắp đặt Xuất xứ: chủ yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic Inverter 2 chiều 18.000BTU YZ18SKH-8 Điều hòa treo tường Panasonic2 chiều - 18000BTU - sử dụng gas R32Công nghệ inverter + Nanoe-GLàm lạnh, sưởi ấm nhanh chóng
Xuất xứ: bao gồm hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU inverter PU18WKH-8M Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU inverter PU18WKH-8MTiết kiệm năng lượng điện năng, quản lý và vận hành êm ái
Công nghệ Nanoe-G khử mùi, khử khuẩn
Dàn nóng blue fin tuổi lâu cao, chống nạp năng lượng mòn
Xuất xứ: chính hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24.000BTU inverter PU24UKH-8 Điều hòa Panasonic CU/CS-PU24UKH-81 chiều - 24000BTU (2.5HP) - Gas R32Inverter tiết kiệm ngân sách và chi phí điện, technology Nanoe
GThích hòa hợp mọi không gian lắp đặt
Xuất xứ: chính hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 2d 9.000BTU inverter YZ9UKH-8 Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ9UKH-82 chiều - 9000BTU (1HP) - Gas R32Inverter tiết kiệm ngân sách và chi phí điện 30% giá chỉ rẻ
Làm lạnh/sưởi nóng hiệu hiệu quả
Xuất xứ: chính hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter PU9VKH-8 Điều hòa Panasonic CU/CS-PU9VKH-8 (Model 2019)1 chiều - 9.000BTU (1HP) - Gas R32Inverter tiết kiệm ngân sách điện 30%, vận hành êm ái
Làm giá buốt nhanh, Nanoe-G làm bay mùi diệt khuẩn
Xuất xứ: thiết yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic một chiều 12.000BTU inverter PU12VKH-8 Điều hòa Panasonic CU/CS-PU12VKH-8 (Model 2019)1 chiều - 12.000BTU (1.5HP) - Gas R32Inverter tiết kiệm chi phí điện 30%, vận hành êm ái
Làm giá nhanh, Nanoe-G làm giảm bớt mùi diệt khuẩn
Xuất xứ: chủ yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic một chiều 18.000BTU inverter PU18VKH-8 Điều hòa Panasonic CU/CS-PU18VKH-8 (model 2019)1 chiều - 18.000BTU (2.0HP) - Gas R32Inverter tiết kiệm điện 30%, quản lý và vận hành êm ái
Làm rét nhanh, Nanoe-G khử mùi diệt khuẩn
Xuất xứ: chủ yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24.000BTU inverter PU24VKH-8 Điều hòa Panasonic CU/CS-PU24VKH-8 (model 2019)1 chiều - 24.000BTU (2.5HP) - Gas R32Inverter tiết kiệm ngân sách điện 30%, vận hành êm ái
Làm rét mướt nhanh, Nanoe-G làm bay mùi diệt khuẩn
Xuất xứ: thiết yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic một chiều 9.000BTU Sky series VU9UKH-8 Điều hòa Panasonic Sky series VU9UKH-81 chiều - 9000BTU (1HP) - Gas R32Công nghệ làm lạnh tản nhiệt, Inverter tiết kiệm ngân sách và chi phí điện
Thiết kế mới tiến bộ sang trọng
Xuất xứ: chính hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic một chiều 12.000BTU Sky series VU12UKH-8 Điều hòa Panasonic Sky series CU/CS-VU12UKH-81 chiều - 12.000BTU (1.5HP) - Gas R32Công nghệ làm cho lạnh tản nhiệt, Inverter tiết kiệm ngân sách và chi phí điện
Thiết kế mới tiến bộ sang trọng
Xuất xứ: chủ yếu hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18.000BTU Sky series VU18UKH-8 Điều hòa Panasonic Sky series CU/CS-VU18UKH-81 chiều - 18.000BTU (2HP) - Gas R32Công nghệ làm cho lạnh tản nhiệt, Inverter tiết kiệm điện
Thiết kế mới tiến bộ sang trọng
Xuất xứ: chính hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic một chiều 9.000BTU N9ZKH-8 Điều hòa Panasonic N9ZKH-8 1 chiều - 9.000BTU (1HP) - Gas R32Kiểu dáng sang trọng, hiện nay đại
Làm rét mướt nhanh, Nanoe-G làm giảm bớt mùi diệt khuẩn
Xuất xứ: chính hãng Indonesia
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000BTU N12ZKH-8 Điều hòa Panasonic N12ZKH-81 chiều - 12.000BTU (1.5HP) - Gas R32Kiểu dáng sang trọng, hiện đại
Làm giá nhanh, Nanoe-G khử mùi diệt khuẩn
Xuất xứ: chính hãng Malaysia

CÔNG TY BẢO MINH - CHUYÊN GIA ĐIỆN MÁY

NHÀ PHÂN PHỐI MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, BÌNH NÓNG LẠNH, MÁY GIẶT, CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ